ІННОВАЦІЇ З ДОВЕДЕНОЮ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ

ІНДИВІДУАЛІЗОВАНА ОСВІТА В КОЖНІЙ ШКОЛІ

Унікальна функція нашого сервісу – визначення задач особистісного розвитку.

Ці задачі – своєрідні «педагогічні рецепти», на виконання яких ми спрямовуємо увесь освітній процес.

Для кожної дитини щосеместра визначаємо індивідуальні задачі особистісного розвитку.

Для цього проводимо комплексну діагностику дитини і враховуємо 116 її персональних особливостей:
медичних, психологічних і соціальних.

ЕКОСИСТЕМА РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Усі учасники освітнього процесу співорганізовані та діють як єдиний організм.

Спільна мета – виконання задач особистісного розвитку.

ФОКУСУЄМОСЬ НА ГОЛОВНОМУ

ЗБЕРІГАЄМО ЗДОРОВ’Я

СОЦІАЛІЗУЄМО


ВИХОВУЄМО ЛІДЕРСТВО

СПРЯМОВУЄМО ДО САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

РЕАЛІЗУЄМО ЕФЕКТИВНІСТЬ
ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
В ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


ОБ'ЄКТИВНО ВИЗНАЧЕНІ ЦІЛІ

+

СИСТЕМНІСТЬ ОСВІТНІХ ЗАХОДІВ

=

ВІДМІННИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

ІНСТРУМЕНТИ СЕРВІСУ:

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА

Запропонуйте учням, батькам та педагогам онлайн-опитувальники. Відповісти на запитання можна як в комп’ютерному класі школи, так і вдома – з будь-якого мобільного пристрою. Доступні методики: домінуюча система сприйняття, життєва активність, ціннісні орієнтації, ціннісні пріоритети, навчальна активність, вади особистісного розвитку.

СОЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА - СОЦІОМЕТРІЯ

Складіть собі повну картину про взаємостосунки в класному колективі. Виявіть конструктивних та деструктивних лідерів, ізольованих та відторгнутих учнів, запобіжіть конфліктам, створіть здорову та доброзичливу атмосферу.

МЕДИЧНИЙ БЛОК

Аналізуйте дані медичного обстеження дитини для визначення групи здоров’я і оптимального навчального навантаження, враховуйте вплив фізичного стану дитини на її психо-соціальний розвиток. Враховуйте і зворотній вплив психо-соціальних факторів на фізичний розвиток з метою прогнозування формування захворювань. Отримуйте рекомендації для покращення стану здоров’я дитини.

АНАЛІТИЧНІ ЗВІТИ

Щодо кожної дитини отримайте розгорнуту характеристику, прогноз особистісного розвитку, рекомендації для самого учня, його батьків, класного керівника, психолога. Сервіс також надасть узагальнені дані по класним колективам та навчальному закладу в цілому.

ПЕДАГОГІЧНЕ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ

Користуйтеся унікальною функцією визначення задач особистісного розвитку - та реалізуйте індивідуальний підхід у навчанні та вихованні кожної дитини. Кожна задача спрямована на реалізацію потенційної можливості або подолання проблеми особистості, визначених під час комплексної діагностики.

БАНК ПРОГРАМ І ПРОЕКТІВ

Ми зібрали для вас понад 3000 випробуваних програм і проектів. Використовуйте кращий досвід своїх колег та адаптуйте обрані вами зразки під власні завдання. За бажанням поширюйте свої напрацювання, поповнюючи наш банк.

ПРОЕКТНИЙ КОНСТРУКТОР

Проект – основний елемент організації освітнього процесу за технологіями проектного менеджменту. Кожен проект спрямований на досягнення конкретної мети. Щоб скласти власний проект, покроково заповніть відповідні поля готової форми проекту. Для економії часу скористайтесь шаблоном демонстраційного проекту.

ГЕНЕРАТОР ПЛАНІВ

Просто визначте строки, виконавців та відповідальних з кожного модуля і міні-модуля складених вами проектів – і сервіс автоматично згенерує для вас сім типів планів: проектно-модульний, системно-комплексний, графічний, календарний навчального закладу, календарний підрозділу навчального закладу, індивідуальний та за видами робіт.

КОНСТРУКТОР СЦЕНАРІЇВ

Створіть особистісно-розвивальний зміст сценаріїв уроків і виховних заходів. Як і в проектному конструкторі, заповніть поля готової форми, за потреби скористайтесь готовим шаблоном, додавши до нього потрібні зміни.

ІНДИКАТОРИ ДЕСТРУКТИВНИХ ПРОЦЕСІВ

Завчасно отримуйте прогнози виникнення у дітей преморбідних станів, негативних соціальних статусів, агресії, девіантної поведінки та суїцидальних тенденцій.

ПРОТОКОЛИ ЕФЕКТИВНОСТІ

Вимірюйте ефективність роботи педагогічних працівників, заохочуйте кращих, формуйте культуру роботи на результат.

ІНСТРУМЕНТИ МОНІТОРИНГУ

Відстежуйте в динаміці прогрес розвитку дитини, класу, шкільного колективу. Отримуйте зручні та інформативні форми візуалізації даних: таблиці, графіки, діаграми. 116 критеріїв аналізу, більше 500 варіантів вибірок.

300+

навчальних закладів досягають успіхів разом з нами.

ВПРОВАДЖЕННЯ І ПІДТРИМКА

Ми пропонуємо повний комплекс послуг по впровадженню
та безстрокову підтримку усім користувачам.